Επικοινωνία

Πληροφορίες: Αντωνά Άννα
Τηλέφωνα: +30 210 8035557, +30 22270 29201, +30 697 4648866
FAX: +30 210 8043509
E-MAIL: info@sungatebeach.gr